Make your own free website on Tripod.com

MENU UTAMA

 KURSUS 

BIODATA 

TUGASAN 

NOTA KULIAH 

VIDEO

E-MAIL 
  
 

NOTA KULIAH
  
 
 
 
 

   KONSEP DAN KATEGORI BAHAN BANTU MENGAJAR 

   Definisi bahan bantu mengajar(BBM): 
   BBM adalah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran. 

   Kategori dan penjelasan bahan bantu mengajar: 
   Bahan bantu mengajar boleh dibahagikan kepada tiga kategori yang terdiri daripada pelbagai jenis iaitu: 
       - Bahan bantu mengajar bukan elektronik 
       - Bahan bantu mengajar elektronik 
       - Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan 
         sebenar 

   Bahan bantu mengajar bukan elektronik: 
   1. Papan hitam atau papan tulis 
   2. Buku teks 
   3. Papan pemer atau papan buletin 
       - Sumber pengajaran yang produktif 
       - Untuk memperkenalkan idea baru, memberi 
         maklumat memberi kefahaman, memperkayakan
         perbendaharaan kata, merangsang 
         perbincangan, menimbulkan daya 
         kreativiti, membentuk sikap dan nilai serta 
         menambah pengekalan pembelajaran seseorang 
         pelajar 
   4. Fail tegak dan bahan bacaan 
       - Terdiri daripada bahan-bahan cetak iaitu 
         bahan-bahan bacaan bukan buku seperti majalah, 
         kalender, poskad, surat khabar, risalah atau 
         buletin, poster, sampul hari 
         pertama, buku panduan, carta, peta dan gambar 
         skrip, kertas kerja dan nota 
   5. Gambar 
   6. Kad imbasan dan kad cantuman 
       - Kad imbasan terdiri daripada kata-kata atau 
         rangkai kata yang diberi makna di belakangnya. 
       - Untuk memperkenalkan perkataan-perkataan baru 
         kepada pelajar 
       - Kad cantuman dibentuk dengan menulis 
         perkataan dan rangkai kata di atas kad dan 
         kemudian kad itu dipotong 
       - Pelajar diminta mencantumkan semula 
         keratan-keratan kad supaya membentuk 
         perkataan dan rangkai kata yang dikehendaki 
   7. Carta 
   8. Grafik 
   9. Papan pengajaran
       - Berguna untuk menunjukkan gambaran sesuatu 
         pelajaran yang mempunyai daya komunikatif dan dapat 
         merangsang dan memotivasikan pelajar untuk terus
         belajar 
       - Contoh: papan flanel 
       - sekeping papan plywood yang dialaskan dengan kain 
         flanel bagi meletakkan gambar-gambar dan kad-kad 
         maklumat 
       - mudah alih dan mudah dibawa 
       - di belakang papan flanel dipasangkan sebatang kayu 
         bersama engsel serta cangkuk penyelak supaya papan 
         ini boleh berdiri 
   10. Model tiga dimensi 
   11. Boneka atau patong 
       - Biasanya berbentuk orang, binatang ataupun 
         tumbuh-tumbuhan 
       - Dibuat daripada kain, kapas, tanah liat dan kertas 
         rendaman 
   12. Diorama 
       - Satu rekabentuk gabungan bahan-bahan real, patung 
         dan model diletakkan dalam satu susunan kedudukan 
         seperti keadaan  sebenar tetapi dalam skala yang 
        dikecilkan dalam persembahan tiga dimensi 

   Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik: 
   1. Overhead Projektor (OHP) 
       - Menggunakn sistem pembalikan cahaya daripada satu 
         sumber cahaya (halogen) ke permukaan cermin dan 
         seterusnya membalikkan cahaya tersebut ke skrin 
       - Cahaya yang terlindung akan membentuk imej di atas 
         skrin 
   2. Transparensi OHP
   3. Pita slaid (filem slaid) 
   4. Radio 
   5. Televisyen dan VCR (Video Cassete Recorder) 
   6. Alat rakaman 
   7. Filem tayang atau filem jalur 
   8. Komputer 

   Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar dari alam sekitar: 
   1. Bahan-bahan yang bercorak pengalaman adalah seperti 
       lakonan, pantomin, lawatan dan projek pameran 
   2. Bahan sebenar daripada alam sekitar atau disebut 
       sebagai ‘realia’ iaitu merupakan benda semulajadi. Ia
       dikelaskan dalam bahan jenis tiga dimensi dan dibahagi 
       kepada beberapa kumpulan iaitu: 
           - Benda bukan hidup 
           - Benda buatan 
           - Tumbuh-tumbuhan 
           - Benda hidup 
    
    

   TEKNIK-TEKNIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DALAM PENGAJARAN DAN
   PEMBELAJARAN 

   Overhead Projektor (OHP) 
   Pengoperasian OHP: 
   1. Kawalan suis 
   2. Pendedahan maklumat secara peringkat-peringkat 
   3. Penggunaan penunjuk (bersifat sopan) 
   4. Penulisan terus di atas lutsinar 

   Langkah-langkah persembahan OHP: 
   1. Jarak yang sesuai di antara skrin dengan OHP 
   2. Pastikan semua penonton dapat meklihat dengan jelas 
   3. Tentukan lutsinar diletakkan dengan betul sebelum 
      ditayangkan 
   4. Perhatian hendaklah ditumpukan kepada penonton dan 
       elakkan membaca terus daripada skrin 
   5. Duduk atau berdiri di tepi projektor, elakkan gerak-geri 
       yang menjadi halangan dan gangguan 
   6. Matikan suis projektor apabila percakapan yang 
      disampaikan tidak ada kaitan 

   Data teknik OHP: 
   • Tinggi meja OHP dari lantai = 75 cm 
   • Jarak dari skrin ke OHP = 2 – 3 meter 
   • Luas skrin putih = 1.5m x 1.5m (untuk kelas 30 pelajar) 
   • Tinggi skrin dari lantai = 1.5m 

   Jenis-jenis OHP: 
   • Mudah alih 
   • Dewan kuliah 
   • Pancar terus (Epidiskop) 
   • Pancar imej kecil 
   • Kegunaan komputer 

   Kebaikan menggunakan OHP: 
   • Mudah dikendalikan 
   • Menjimatkan masa pengajaran 
   • Menarik minat pelajar 
   • Boleh disimpan lama 
   • Paparan imej sebenar 
   • Mempelbagaikan bahan bantu mengajar 

   Kelemahan menggunakan OHP: 
   • Tidak ada audio 
   • Masa tayangan tidak lama 
   • Kelas kecil 

   Transparensi OHP: 
   Kaedah penggunaan transparensi: 
   • Tindan tindih 
   • Sisipan 
   • Penutup bulat 
   • Penutup bahagian demi bahagian (tetingkap) 
   • Bergulung 

   Jenis-jenis transparensi OHP: 
   • ‘write on’ / tulis terus 
   • ‘color’ / warna 
   • ‘therma’ / peka haba 
   • ‘print out’ / cetak keluar 
   • ‘photocopy’ / salin foto 
    
    

   MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN
   PEMBELAJARAN

   Multi - berbilang
   media - perantara

   Definisi multimedia: 
   Multimedia boleh didefinisikan sebagai gabungan di antara visual, audio, grafik dan maklumat tekstual dengan menggunakan teknologi tunggal. 

   Konsep multimedia:

   • teks
   • grafik
   • animasi
   • audio
   • video
   • interaktiviti


   Bahan-bahan multimedia: 
   1. Hypermedia 
       Laluan kepada maklumat yang bukan linear. Ia 
       membolehkan pengelolaan dan persembahan yang anjal 
       bagi pelbagai jenis alat seperti teks, grafik, bunyi, video 
       dan sebagainya. 
   2. Program pengarangan misalnya HyperCard untuk 
       komputer Macintosh, HyperStudio untuk Apple, Amiga 
       Viksion untuk Amiga dan LinkWay untuk IBM adalah 
       antara contoh bahan pengajaran yang boleh mendapat 
       laluan oleh hypermedia. 
   3. CD-ROM 
   4. Gabungan kamera video, perakam video dan perakam 
       pita 
   5. Cakera video atau laser 
   6. Alat pengimbas grafik 

   Mengapakah teknologi multimedia semakin penting dalam bidang pendidikan? 
    

   • Kesedaran tentang pentingnya merancang kegunaan    teknologi multimedia bersama-sama dengan penyampaian sesuatuunit mata pelajaran 
   • Teknologi multimedia memainkan peranan sebagai pendukung kepada kaedah pengajaran secara terus dari guru 
   • Teknologi multimedia berupaya mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat memberangsangkan pelajar 
   • Teknologi multimedia dapat menolong guru dalam proses merancang pengalaman dan persekitaran yang sesuai untuk
           pelajar supaya pembelajaran menjadi berkesan 
   • Pengajaran individu seperti pengajaran terancang atau penggunaan modul yang mengaplikasikan teknologi multimedia
   • membolehkan pelajar maju mengikut kadar kebolehannya sendiri. 


   Fungsi teknologi multimedia dalam pendidikan 

        i.   Membuat pengajaran guru lebih tersusun dan 
             terancang 
        ii.  Penggunaan media seperti filem dapat 
             memperkayakan pengalaman pelajar 
        iii. Memberi maklumat dengan penggunaan

      teknologi multimedia 
        iv.  Pengajaran lebih bersifat individu di mana pelajar 
             boleh menguasai pembelajaran mengikut cara dan 
             kemampuan mereka sendiri 
        v.  Pembelajaran menjadi lebih dekat kerana sesuatu isi 
            pengajaran atau perkara dari jauh boleh dipindah 
            masuk ke dalam bilik darjah 
        vi. Pendidikan boleh disebarkan dengan meluas 
        vii.Pembelajaran menjadi lebih menarik
    

   Pengajaran multimedia 
   Perisian multimedia mampu menyediakan bahan kerja, aplikasi pembelajaran, aturcara kursus, sistem bantuan, sistem penilaian prestasi dengan elektronik. Perisian multimedia yang disediakan hendaklah disusun dan diolah dengan baik selaras dengan kehendak dan tahap pengguna. Oleh itu, guru-guru di sekolah seharusnya didedahkan dengan perisian multimedia kerana dengan kepakaran dalam bidang pendidikan membolehkan mereka menghasilkan perisian yang bermutu dan sesuai dengan
   kemampuan pelajar. 

   Sistem Authorware 
   Authorware merupakan satu konsep baru perisian aturcara pengarangan komputer. Ia menggunakan ikon dan carta alir yang mudah dibina. Dalam sistem Authorware ini, elemen-elemen multimedia dan interaksi disusun sebagai objek dalam satu struktur atau proses. Ikon memudahkan pengguna melihat aliran dan susunan projek terutamanya pada cabang yang rumit. Ia memberi pengguna kemudahan untuk mencipta dan mengedit kombinasi teks, grafik, animasi dan bunyi yang diintegrasikan sebagai elemen penting dalam perisian kursus. 

        Penggunaan alat pengarangan Authorware ini membolehkan pendidik membangunkan perisian kursus yang lebih kreatif, kritis dan inovatif untuk pembelajaran pelajar secara berkesan, cekap dan menarik. Pelajar akan tertarik dengan persembahan pengajaran dan maklumat yang menarik dan pelajar dapat berinteraksi dengan komputer dengan baik. 
    
    

   MEDIA PENGAJARAN: 

   Menurut Mohd. Arif Hj. Ismai (1999), media pengajaran boleh didefinikan sebagai media, sumber atau bahan(perisian) yang telah dikenalpasti (dipilih), dibina dan disesuaikan (inovasi) untuk menyokong atau memangkinkan proses pengajaran dan
   pembelajaran. 

   Peranan grafik: 

     
   •      graf 
   •      teks 
   •      carta 
   •      peta 
   •      poster 
   •      kapsion 
   •      kartun 
   •      animasi 
   •      illustrasi 
   •      gambarajah 


   Definisi grafik: 
   grafik adalah karangan visual yang memberi katerangan atau mesej dalam komunikasi 

   Ciri-ciri penting penyediaan grafik: 
   Objektif: 
    

   •      perancangan teliti 
   •      kemudahan alat atau bahan 
   •      saiz bahan atau alat yang digunakan 
   •      rekabentuk visual 
   •      susuatur 
   •      penghurufan 


   Elemen-elemen grafik: 
    

   •      garisan - penekanan 
   •      bentuk - kasan khas dan minat 
   •      ruang - kesan yang baik dan tidak terlalu padat 
   •      tetalan - sebagai warna dan hiasan 
   •      warna - membayangkan perasaan, daya tarikan, 
                             simbolik dan menyampaikan perasaan 

   Prinsip-prinsip grafik: 
    

   •      penyatuan 
   •      bentuk mudah 
   •      penekanan 
   •      imbangan 


   Peralatan: 
    

   •      komputer 
   •      pensil - graphite atau lead 
   •      pen - teknikal, isograf 
   •      dakwat - India atau China 
   •      marker, pembaris 
   •      papan lukisan, set Bofa 
   •      kertas, pisau, pemandam, gam 
   •      penghurufan - mekanikal atau teknikal 


   Jenis-jenis carta: 
    

   •      organisasi 
   •      bersiri 
   •      pusingan 
   •      aliran 
   •      masa 
   •      daftar 
   •      ringkasan 

    

   KOMPONEN KOPUTER

   Casing

   • berbentuk tower
   • berbentuk desktop
   • bekalam kuasa 230 W
   • arus tems 12 V
   • CPU guna 3 V - 5 V


   Suis kuasa

   • set elektrikal yang menghubungkan komputer dengan litar kuasa
   • litar tertutup - ON
   • litar terbuka _ OFF


   Papan induk

   • jantung kepada sistem
   • pusat bagi semua pemasangan 
   • jenis berdasarkan interface slots


   Pemproses dan kipas

   • jantung kepada komputer
   • Intel mendahului pengelauaran cip selain daripada Cyrix, Celeron, AMD dan sebagainya
   • kelajuan cip diukur berdasarkan kelajuan jam (Mhz)
   • 1 Mhz = 1 juta pusingan persaat
   • kipas membantu hilangkan haba dari cip


   Memori

   • RAM ialah Radom Acces Memory
   • terdapat jenis SDRAM dan EDORAM
   • lama = 30 pin
   • baru = 72 pin


   Memori Cache

   • sejenis ingatan yang digunakan dalam sistem berprestasi tinggi
   • disisipkan di antara CPU dengan RAM
   • fungsi untuk mengurangkan konflik antara kedua-dua unit tersebut


   Bekalan kuasa

   • menukarkan AC jepada DC
   • voltan 5 V dan 12 V diterbitkan
   • CPU perlukan 5 V
   • hard disk dan CD-ROM diperlukan 12 V untuk operasi


   Cakera keras

   • dikenali sebgai mass storage  (alat storan massa)
   • pemulihan berdasarkan saiz storan yang besar dan kelajuan tinggi


   Pemacu Disket

   • fungsi untuk penempatan perisian, pemindahan fail-fail antara sisstem dan back-up
   • unit 3.5" (1.44 Mb)


   Pemacu CD-ROM

   • Compact Disk Read Only Memory
   • satu cara penyimpanan data
   • kelajuan ditunjukkan dengan angka diikuti dengan X


   Port siri dan selari

   • mause, modem dan lain-lain menggunakan port siri untuk berhubung dengan komputer
   • port siri adalah dwihaluan
   • port selari untuk penyambungan komponen dengan komputer


   Kad video (display card)

   • berfungsi mengawal monitor dan antaramuka
   • gunakan 32-bit, 64 bit, 128 bit cip memproses grafik
   • resolusi yang biasa ialah 640 x 480


   Kad bunyi

   • dilengkapi dengan DSP (Digital Signal Processor)
   • 3D sound dan surround sound adalah jenis terbaru


   Modem

   • menyambungkan komputer dengan telefon
   • jenis internal dan ezternal
   • 33,600 dan 56,000 bps (bit per secound)
   • ada suara dan fax


   Monitor

   • komponen utama dan berfungsi sebagai paparan
   • jenis multiscan dan low radiation adalah pilihan terbaik


   Tetikus

   • fungsi menunjukkan arah den mengarahkan
   • jenis trackball, lighr pen, drawing tablet dan sebagainya


   Papan kekunci

   • penghubung pengguna dengan komputer
   • jenis ergonomik khas untuk kepantansan menaip


   Pembesar suara

   • membantu mengguatkan suara dan menghasilkan bunyi lebih menarik


   Aksesori

   • CD- writer
   • scanner
   • printer
   • mic
   • joystick


                                                                            [ ke atas ]