Make your own free website on Tripod.com


 
KOD KURSUS  : Ge2123
NAMA KURSUS : Teknologi Dan Inovasi
Dalam Pendidikan
KREDIT : Tiga UNIT

pensyarah yang mengendali kursus ini ialah.

   Encik Mohd Jasmy Abd Rahman

Tujuan utama kursus ini adalah untuk:
 
a. memberikan gambaran yang mencukupi tentang teknologi dan
inovasi pendidikan dalam konteks sistem pendidikan di
Malaysia khususnya sejak merdeka hingga kini
b. membincangkan isu-isu utama yang penting dalam inovasi dan
 reformasi kurikulum terutamanya yang meliputi:

c. membicarakan serta membina kemahiran kendiri untuk
merancang, memilih, menyusun, mengguna dan menyimpan
perisian

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada pelajar konsep inovasi dan teknologi pendidikan serta peranannya dalam pendidikan. Pelajar akan diberikan asas penggunaan dan kemahiran menghasilkan bahan elektronik dan bukan elektronik. Pengendalian bahan-bahan tersebut akan menyedarkan pelajar tentang isu yang terlibat dalam pemilihan, penyerapan, penggunaan, penilaian dan penghasilan media pendidikan. Kursus ini pada asasnya akan disampaikan secara teori dan amali. Bahan-bahan yang dihasilkan melalui teknologi ini dapat diguna dan diuji keberkesanannya. Penekanan akan diberikan kepada bahan bantu mengajar, penggunaan komputer dan aplikasi teknologi maklumat.
 
 
 
 
 

Berikut merupakan senarai nama yang mengambil kursus ini
  1. ADIBAH MUKHTAR
  2. DEVIKA A/P KALIMUTHU
  3. ENI ELIZA BT. GHAZALI
  4. ERDEYWANA FARIDDA BAKAR
  5. HAYATI MOHD YUSOFF
  6. HO KUANG LOONG
  7. JAYALETCHUMI  PONNUSAMY
  8. KHUNG SOW WAH
  9. LIM BEE KEE
10. LIM TAU HWEE
11. M.WATI BT. ABD. AZIZ
12. MAGESWARI A/P TASABALAN
13. MOHD ZULKAFFLI MOHD YUSOF
14. NORAZURA ROSLI
15. NORHAFIZA BT. ISMAIL
16. OOI BEE BEE
17. PAUL GINDONG
18. PUSPA VALLI VENVITARAJAI
19. RAJAKUMARI A/P SINASAMY
20. RAYAHIN ZARIFAH HAPIDZ
21. SAHAZLINA SHAMSUDIN
22. SALBIAH MAT JALI @ JELANI
23. SARASWATHY A/P SELVARAJ
24. SER MEI YIN
25. SHARIPAH BT. SHARI
26. SITI MUSLIHAT JAILANI
27. SITI SHAMZELA SHAHMAN
28. SRI HASTUTY BT. HASSAN
29. TAN SHEAU YUN
30. VIJAYA A/P SUPPIAH
31. YAP SIEW YUN