Make your own free website on Tripod.com
BAB  8  MULTIMEDIA UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Komponen Komputer

1.     Casing
    - Berbentuk Tower
    - Berbentuk dekstop
    - Bekalan kuasa 230 W
    - Arus terus 12 V
    - CPU guna 3V 5 V
2.     Suis Kuasa
    - Set elektrikal yang menghubungkan komputer dengan litar kuasa
    - Litar tertutup ON
    - Litar terbuka OFF
3.     Papan Induk
    - Jantung kepada sistem
    - Pusat bagi semua pemasangan
    - Jenis berdasarkan interface slots
4.     Pemproses & Kipas
    - Jantung kepada komputer
    - Intel mendahului pengeluaran cip selain daripada cyrix,celeron,AMD dsb
    - Kelajuan cip diukur berdasarkan kelajuan jam ( Mhz)
    - 1 Mhz = 1 juta pusingan persaat
    - Kipas membantu hilangkan haba dari cip
5.     Memori ( RAM )
    - RAM ialah Random Acces Memory
    - Terdapat 2 jenis SDRAM dan EDORAM
    - Lama = 30 pin
    - Baru = 72 pin
6.     Memori Cache
    - Sejenis ingatan yang digunakan dalam sistem berprestasi tinggi
    - Disiplinkan di antara CPU dengan RAM
    - Fungsi untuk kurangkan konflik antara kedua-dua unit tersebut
7.     Bekalan Kuasa
    - Menukarkan AC kepada DC
    - Voltan 5V dan 12V diterbitkan
    - CPU perlukan 5 V
    - Hard Disk dan CD-ROM perlukan 12 V untuk operasi
8.     Cakera Keras
    - Dikenali sebagai mass storage ( alat soran massa )
    - Pemilihan berdasarkan saiz storan yang besar dan ruang lebih laju
9.     Pemacu Disket
    - Fungsi untuk penempatan perisian,pemindahan fail-fail antara sistem
      Dan backup
    - Unit 3.5 ( 1.44 Mb)
10.  Pemacu CD ROM
    - Compact Disk Read Only Memory
    - Satu cara penyimpanan data
    - Kelajuan ditunjukkan dengan angka diikuti dengan tidak
11.   Port Siri & Selari
    - Mouse,modem dll gunakan port siri untuk berhubung dengan komputer
    - Port siri adalah dwihaluan
    - Port selari untuk penyambungan komponen dengan komputer
12.  Kad Video
    - Berfungsi mengawal monitor dan antara muka
    - Gunakan 32 bit,64 bit ,128 bit cip memproses grafik
    - Resolusi yang biasa ialah 640 x 480
13.  Kad Bunyi
    - Dilengkapkan dengan DSP ( Digital Signal Processor )
    - 30 sound dan surround adalah jenis terbuka
14.  Modem
    - Menyambungkan komputer dengan telefon
    - Jenis Internal dan External
    - 33,600 dan 56,000 bps ( bit per second )
    - Ada suara dan fax
15.  Monitor
    - Komponen utama dan berfungsi sebagai paparan
    - Jenis multiscan dan low radiotion adalah pilihan terbaik
16.  Tetikus
    - Fungsi menunjukkan arah dan mengarahkan
    - Jenis tracball,light pen,drawing tablet dsb
17.  Papan Kekunci
    - Penghubung pengguna dengan komputer
    -Jenis ergonomik khas untuk kepantasan menaip & mengurangkan tekanan
18.  Pembesar Suara
    - Membantu menguatkan suara dan menghasilkan bunyi lebih baik
19.  Aksesori
    - CD-Writer
    - Scanner
    - Printer
    - Microphone
 

Back