Make your own free website on Tripod.com
Bab 5   Penghasilan Bahan Bukan Bercetak


Definisi Media Pengajaran

Media , sumber atau bahan ( perisian ) yang telah dikenal pasti ( dipilih ), dibina dan disesuaikan ( inovasi ) untuk menyokong atau memangkinkan proses pengajaran dan pembelajaran.
 

Grafik
 

Peranan Grafik

1. Graf
2. Teks
3. Carta
4. Peta
5. Poster
6. Kapsion
7. Kartun
8. Animasi
9. Illustrasi
10. Gambarajah dll
 

Definisi Grafik

Karangan visual yang memberi keterangan / mesej dalam komunikasi.
 
 

Ciri-ciri Penting Penyediaan Grafik

1. Objektif
2. Perancangan teliti
3. Kemudahan alat / bahan
4. Saiz bahan / alat yang digunakan
5. Rekabentuk visual
6. Susunatur
7. Penghurufan
 
 

Elemen-elemen Grafik

1. Garisan - Penekanan
2. Bentuk  - Kesan khas dan minat
3. Ruang    - Kesan yang baik dan tidak terlalu padat.
4. Tetalan - Sebagai warna dan hiasan.
5. Warna  - Membayangkan perasaan , daya tarikan, simbolik dan menyampaikan perasaan.
 

Prinsip Grafik

1. Penyatuan
2. Bentuk Mudah
3. Penekanan
4. Imbangan
 
 

Peralatan

1. Komputer
2. Pensil  - Graphite atau lead.
3. Pen     - Teknikal, isograf.
4. Dakwat  - India @ China
5. Marker,pembaris.
6. Papan lukisan,set Bofa
7. Kertas, pisau , pemadam , gam.
8. Penghurufan  - Mekanikal @ Teknikal
 

Jenis-jenis Carta

1. Organisasi
2. Bersiri
3. Pusingan ( Flip Chart )
4. Aliran
5. Masa
6. Daftar
7. Ringkasan
 
 
Back
.