Make your own free website on Tripod.com
Bab 3   Konsep dan Kategori Bahan Bantu Pengajaran
Media : Segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantu menyampaikan pengajaran
            dengan jelas & bermakna.

            Ia melibatkan segala yang digunakan , yang dapat dilihat, didengar, dipegang , dibaca
            ,dirasai , dihidu, dikisahkan & digunakan( melibatkan semua pancaindera ).
 
 

Jenis-jenis Media

1. Dalam bentuk audio ( pendengaran )
2. Visual ( penglihatan )
3. Gabungan audio & visual
 

Juga Dikelaskan :

1. Bahan elektronik
2. Bahan bukan elektronik
3. Bahan bercorak pengalaman
 

Bahan Bantu Mengajar Bukan Elektronik

1.    Papan tulis atau papan hitam
2.    Buku teks
3.    Papan pamer
4.    Fail Tegak dan bahan cetakan
5.    Gambar
6.    Kad Imbasan dan kad cantuman
7.    Carta
8.    Grafik
9.    Papan pengajaran
10.  Model
11.   Boneka
12.  Diorama
13.  Mook up
14.  Spesimen
 

Bahan Bantu Mengajar Berbentuk Elektronik

1. Overhed Projektor ( OHP )
2. Transparensi OHP
3. Pita slaid ( Filem Slaid )
4. Radio
5. Televisyen
6. Alat rakaman
7. Filem Tayangan / Filem Jalur
8. Komputer
 

Bahan-bahan Bercorak Pengalaman

1. Lakonan
2. Pantomin
3. Lawatan
4. Projek Pameran
 

Pengoperasian OHP

1.  Kawalan Suis : Hidupkan lampu projektor lutsina untuk menarik perhatian kepada visual.
     Padamkan supaya perhatian penonton beralih kepada penceramah.
2. Pendedahan maklumat secara berperingkat-peringkat  :  Letakkan sekeping kertas di atas
     lutsinar dan ditarik ke bawah secara beransur-ansur sehingga keseluruhan maklumat
     terdedah.
3. Penggunaan penunjuk : Guna alat yang lurus seperti pen,pensil, laser pointed dan lain-lain.
4. Penulisan terus di atas lutsinar  :  Tuliskan sebarang maklumat tambahan bila-bila masa
    diperlukan.
 

Teknik-teknik Persembahan

1. Jarak yang sesuai di antara penonton & skrin adalah 6 kali lebar imej yang ditayangkan.
2. Pasti semua penonton dapat melihat skrin dengan jelas.
3. Tentukan lutsinar diletakkan dengan betul sebelum ditayangkan ke atas skrin.
4. Perhatian hendak ditumpukan kepada penonton & elekkan membaca terdu dari skrin.
5. Duduk @ berdiri di tepi projektor .Elakkan gerak-geri yang menjadi halangan & gangguan.
6. Matikan suis projektor apabila percakapan yang disampaikan tidak ada kaitan dengan lutsinar
    yang ditayangkan.
 

Data Teknik OHP

1. Tinggi meja dari lantai = 75 cm
2. Jarak skrin ke OHP = 2 3 meter
3. Tinggi skrin dari lantai = 1.5 cm
 

Jenis-jenis OHP

1. Mudah alih
2. Dewan kuliah
3. Pancar terus
4. Pancar imej kecil
5. Kegunaan komputer
 

Kaedah Penggunaan Transparensi

1. Tindan-tindih
2. Sisipan
3. Penutupan bahagian demi bahagian
4. Penutup bulat
5. Penutup silih berganti
 

Kebaikan-kebaikan OHP

1. Mudah dikendalikan
2. Menjimatkan masa pengajaran
3. Menarik minat pelajar
4. Boleh disimpan lama
5. Paparan imej sebenar
6. Mempelabagaikan BBM
 

Kelemahan-kelemahan OHP

1. Sesuai untuk kumpulan besar ( tidak sesuai untuk individu )
2. Masa tayangan tidak lama
3. Tiada audio
 

Jenis-jenis Transparensi Di Pasaran

1. Write-on
2. Color
3. Therma
4. Print out
5. Photocopy
 
 


Back