PROLOG


s
eLaman Web ini merupakan hasil usaha Siti Muslihat Jailani.  Penghasilannya adalah untuk memenuhi tuntutan kursus GE2123 Inovasi dan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran.  Kepada sesiapa yang ingin bertukar-tukar pendapat bolehlah melayari ke  laman web saya ini.

Ucapan terima kasih buat pensyarah saya iaitu Encik Jasmy Abdul Rahman.
 

Terima kasih