Make your own free website on Tripod.com
                Nota kuliah

                                                                                                                                                                          19 Jun 2000

Peperiksaan  : 60%
Tutorial  : 40%

En. Mohd. Arif Ismail
Bilik D 108
89296274
h/p : 013-3522300

Kehadiran  : 10%
Projek   : 20%
Persembahan : 10%

Projek kumpulan : tidak lebih 4 orang
     Tidak kurang 2 orang

Projek, focus kepada :
ICT – Information Communication Technology

Inovasi – perubahan
Sistem yang sedia ada ubah kepada yang lebih baik dan lebih sempurna dan praktikal.                                                                                                                                                                         26 Jun 2000
Multimedia
Intergrasi pelbagai media teks, grafik, animasi, audio, video dan lain-lain dalam peyampaian yang kesemuanya dikawal oleh komputer.
(Mohd Arif `98, Kaur `96, Chong `95)

kombinasi teks, bunyi grafik, video dan animasi ke dalam komputer sebagai landasan.

Pembangunan Bahan Multimedia
- Aplikasi berasaskan teks.
- Aplikasi interaktif.
- Aplikasi wide area

Kriteria Penilaian Alat Pembangunan
- Persekitaran pengarangan
- Sokongan pelbagai pelantar
- Sokongan teks, grafik, animasi, video dan bunyi
- Sokongan khusus untuk aplikasi pengajaran
- Penerimaan pasaran
- Kos dan harga
- Arkitektur

Aplikasi Multimedia dalam Pengajaran
- Aplikasi teks (ringkas tetapi padat)
- Imej dan fotografi
- Filem pendidikan
- Filem slaid
- Klip video
- Dokumentari
- Gambar dan ilustrasi
- Aplikasi CD Rom
- Ensaiklopedia
- Peta dan lakaran
- Teks rujukan seperti ENCARTA, BOOKSHELF
- Bahan Sastera dan cerita

Aplikasi Multimedia dalam Pengajaran Bahasa.
- Multimedia bahan yang dengan input bahasa.
- Digunakan sebagai bahan pengajaran dan pengkayaan dalam persembahan dan perbincangan kelas.
- Pelajar boleh menggunakannya untuk menjalankan penyelidikan dan untuk laporan / projek.
- Persembahan interaktif
- Membawa persekitaran pembelajaran yang antentik ke dalam bilik darjah dan membuatkan teks lebih hidup.
- Sebagai tutor yang memberikan penerangan lanjut
- Sebagai tutee yang boleh digunakan untuk persembahan dan diberi arahan terutama dalam aktiviti atau program yang berstruktur.
- Pembelajaran menyeronokkan.

Multimedia dalam Bahasa.
- Meningkat keberkesanan  pengajaran guru dan pembelajaran pelajar. ( Holfe,`94)
- Menarik minat pelajar belajar dengan baik dan berkesan.
- (Ryder & Hughes, 1997) internet dan WWW.
- Contoh Smart Net (Mohamed Awin, 1998).

Multimedia & Pengajaran Sastera
- Menambahkan ketrampilan bahasa.
- Keseronokan
- Memupuk mengekalkan minat membaca
- Membantu membentuk peribadi.
- Merangsang pemikiran kritis dan kreatif.
- KBSM (1998) menetapkan bahan sastera.

Bahan Multimedia Untuk Pengajaran Sastera
- Aplikasi multimedia dalam bahasa lain boleh diaplikasikan dalam Bahasa Melayu. Bahan Multimedia untuk pengajaran Bahasa Melayu di laman web WWW.

Model Pengajaran Bahasa Melayu.
 Busana Melayu Johor.
- Berasaskan CD Rom.
- Berasaskan bahan sastera Melayu.
- Aktiviti pengkayaan
- Soalan interaktif, maklum balas spontan.
- Diguna sebagai bahan pembelajaran kendiri.
- Membantu memelihara kesenian dan budaya Melayu.

Kesimpulan
- Usaha membangunkan perisian Melayu.
- Usaha mengembangkan budaya dan sastera Melayu dalam CD atau dalam laman web.
- Usaha membantu membanyakkan hasil Teknologi Maklumat dalam Bahasa Melayu.                                                                                                                                                                           29 Jun 2000
Projek.
1. Kerja kumpulan
- persembahan power point.

2. Menghasilkan power point dari mana-mana mata pelajaran.

Persembahan Power Point
7/8/2000 – kumpulan 1
* sediakan kertas kerja sekali
14/8/2000 – 1
21/8/2000 – kumpulan 5
Persembahan : individual                                                                                                                                                                          29 Jun 2000
Definisi Teknologi
~ Teknologi adalah luas. Sebagai idea/proses. Jangan fikir mesin/komputer itu teknologi. Mesin dan komputer adalah inovasi daripada teknologi.
Satu idea dicetuskan oleh Azu dan mencipta Hotmail dan telah dibeli oleh mikrosoft dengan harga 1.4 bollion.
 

   Kontek           Input

 Falsafah  akal/minda manusia

            Proses

Konkrit           Abstrak (teori, kaedah)
 

         Product
       Komputer

- Hubungan Teknologi dengan Pendidikan
- Apakah kebaikan teknologi pendidikan?
- Teknologi Pendidikan sebagai Media meliputi à audio, visual sebagai untuk menyampaikan maklumat.
                i)     pengajaran berpusatkan murid.
                ii)    Pengajaran berpusatkan guru.
                iii)   Pengajaran berpusatkan bahan.
- Pengkelasan Media Teknologi
                i)     bahan cetak.
                ii)    Bahan bukan cetak
- BBM yang melibatkan kelima-lima pancaindera murid, pengajaran dan pembelajaran adalah lebih berkesan.

Faedah Teknologi
    1. Pendidikan menjadi lebih produktif.
    2. Menjadikan pengajaran lebih bersemangat dan bertenaga.
    3. Menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih hampir dengan keadaan sebenar.
    4. Menjadikan pendidikan lebih seimbang.

- Perkakasan adalah bahan-bahan bukan tayangan.                                                                                                                                                                           6 Julai 2000
Konsep BBM
- Peralatan/perkakasan dan bahan yang telah dikenalpasti (dipilih) dibina/dipinda untuk menyokong atau….

Definisi BBM
- Adalah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran. Ia boleh dilihat, didengar, dipegang.

B     – bukan elektronik.
B     – elektronik
M    – pengalaman dan bahan sebenar

* Pengoperasian OHP.
*Kawalan suis.
*Maklumat
*Petunjuk
*Penulisan

2. Pendedahan maklumat secara berperingkat-peringkat.
- letakkan sekeping kertas di atas lutsinar.

3. Penggunaan penunjuk
4. Penulisan terus di atas lutsinar.
-  tuliskan sebarang maklumat.

Teknik Persembahan OHP
1. Jarak di antara penonton dan skrin adalah 6 kali lebar imej yang ditayangkan.
2. Pastikan semua penonton dapat melihat skrin dengan jelas.
3. Tentukan lutsinar diletakkan dengan betul sebelum ditayangkan ke atas skrin.
4. Perhatian hendaklah ditumpukan kepada penonton dan elakkan membaca terus dari skrin.
5. Duduk atau berdiri di tepi projector, elakkan gerak geri yang menjadi halangan dan gangguan.
6. Matikan suis projector apabila percakapan yang disampaikan tiada kaitan dalam lutsinar.

Data Teknik OHP
--Tinggi meja dari lantai 75 cm jarak dari skrin ke OHP 2.3 m.

--Luas skrin putih 1.5mx1.5m (untuk 30 orang pelajar).

--Tinggi skrin dari lantai – 1.5 m

Jenis-jenis OHP
    1. Mudah alih
    2. Dewan kuliah
    3. Pancar terus (epidiskop)
    4. Pancar imej kecil

Jenis-jenis Transparensi
    1. Write-on
    2. Color
    3. Therma
    4. Print out
    5. Cahaya (elektrostatik)                                                                                                                                                                      13 Julai 2000
BAB 4: PRINSIP & PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR.

Prinsip BBM
- Pelbagai bahan.
- Pengalaman langsung
- Pengalaman rekaan
- Pengalaman dramatik
- Pengalaman demontrasi
- Pengalaman pameran

- Kesesuaian alatan dengan kandungan mata pelajaran.
- Kesesuaian alatan dengan objektif
- Kesesuaian alatan dengan tahap-tahap kognitifnya.                                                                                                                                                                      27 Julai 2000
Encik M. Hussin

Penggunaan Komputer dalam Pengajaran
Ada 3 fungsi utama dalam pengajaran :
        i)     Pemprosesan perkataan
        ii)    Pangkalan data
        iii)   Lembaran kerja
- ketiga-tiga ini penting dan memudahkan kerja anda.

Teknologi dalam pendidikan adalah lebih kepada teknikal.
Inovasi dan Teknologi dalam pendidikan adalah lebih kepada….

Penggunaan Komputer di Sekolah
1). 3 domain -  pentadbiran
                   - kurikulum (p & p)
                   - penyediaan BBM
- semuanya ada hubungan di antara satu sama lain.

2). Ada berbagai program yang boleh membantu guru dalam pengajaran.
- word – perkataan
- excel – buat jadual atau graf
- database – excess (untuk menyimpan markah-markah).                                                                                                                                                                        10 Ogos 2000
En. Mohd. Arif Hj. Ismai
l
Bahan Cetak dan Bahan Bukan Cetak
Media terbahagi 2 :
        i)     Media bercetak
        ii)    Media bukan cetak

Definisi Media Pengajaran
- Media, sumber atau bahan (perisian) yang telah dikenalpasti (dipilih), dibina dan disesuaikan (inovasi) untuk menyokong atau memangkinkan proses pengajaran dan pembelajaran.

Grafik
Peranan grafik ialah :
- Graf
- Teks
- Carta
- Peta
- Poster
- Kansion (titeling, kulit luar)
- Kartun
- Animasi
- Ilustrasi
- Gambarajah dll

Definisi Grafik
~ Karangan visual yang memberi keterangan atau mesej dalam komunikasi.
Ciri-ciri Penting Penyediaan Grafik
- Objektif (make the objective, clear)
- Perancangan teliti (well plan)
- Kemudahan alat / bahan
- Saiz bahan / alat yang digunakan.
- Rekabentuk visual.
- Susunatur
- Penghurufan

Elemen-elemen Grafik
- Garisan – penekanan
- Bentuk – kesan khas dan minat.
- Ruang – kesan yang baik dan tidak terlalu padat.
- Tetalan – sebagai warna dan hiasan.
- Warna – membayangkan perasaan, daya tarikan, simbolik dan menyampaikan perasaan.

Prinsip Grafik
- Penyatuan
- menyatukan teks, penghurufan dan warna.
- bentuk mudah (simple)
- penekanan
- imbangan (balance)

Peralatan


Jenis-jenis Carta
- Organisasi
- Bersiri
- Pusingan (clip chart)
- Carta aliran
- Carta masa
- Carta daftar
- Carta ringkasan

Komponen Komputer

- Casing (pakaian) – bentuk tower / desktop, bekalan kuasa 230 w, arus terus 12V, CPU guna 3V – 5V.

- Bekalan kuasa – set elektrik yang menghubung komputer dengan litar kuasa, litar tertutup – ON, litar terbuka – OFF.

- Sound card

- Hand disc – dikenali sebagai mass storage (alat storan massa), pemilihan berdasarkan saiz storan yang besar dan ruang lebih besar.

- Modem

- Papan induk – jantung kepada sistem, pusat bagi semua pemasangan, jenis berdasarkan interface slots.

- Pemprosesan dan kipas.
* jantung kepada komputer, intel mendahului pengeluaran cip selain daripada cyrix, celeron, AMD dan sebagainya.
* Kelajuan cip diukur berdasarkan kelajuan jam (Mhz).
* 1 Mhz = 1 juta pusingan per saat.
* Kipas membantu menghilangkan haba dari cip.

- Memori (RAM)
* RAM ialah Random Access Memory
* Terdapat jenis SDRAM dan EDO-RAM
*Lama = 30 pin
*Baru = 72 pin.

- Memori Coche
* sejenis ingatan yang digunakan dalam sistem berprestasi tinggi
* disisipkan di antara CPU dengan RAM
* fungsi untuk mengurangkan.

- Bekalan kuasa ( power supply)
* menukarkan AC kepada DC, Voltan SV dan 12V diterbitkan.
* CPU memerlukan 5V
* Hard disk dan CD-ROM memerlukan 12V untuk operasi.

Pemacu Disket
- fungsi untuk pemempatan perisian, pemindahan fail-fail antara sistem dan back up.
- Unit 3.5” (1.44 MB)

Pemacu CD-Rom
- Compact Disk Read Only Memory
- Satu cara penyimpanan data.
- Kelajuan ditunjukkan dengan angka diikuti dengan ? (symbol CD-ROM).

Pot siri dan selari
- Mouse, modem dan lain-lain menggunakan port siri untuk berhubung dengan komputer.
- Port siri adalah dwihaluan.
- Port selari untuk penyambungan komponen dengan komputer.

Kad Video (display card).
- berfungsi mengawal monitor dan antara muka.
- Guna 32 bit, 64-bit, 128-bit cip. Memproses grafik.
- Resolusi yang biasa ialah 640x480.

Kad Bunyi (sound card).
- dilengkap dengan DSP ( Digital Signal Processor).
- 3 D sound dan surround adalah jenis terbaru.
(termudah - $40, termahal $600).

Modem
- menyambungkan komputer dengan telefon.
- Jenis internal dan external.
- 33,600 dan 56,000 bps ( bit per second).
- Ada suara dan fax.

Monitor
- Komponen utama dan berfungsi sebagai paparan.
- Jenis multiscan dan low radiation adalah pilihan terbaik.

Tetikus
- fungsi menunjukkan arah dan mengarahkan.
- Jenis trackball , light pen, drawing tablet, dan sebagainya.

Papan kekunci
- penghubung pengguna dengan komputer.
- Jenis ergonomic khas untuk…

Pembesar suara
- membantu menguatkan suara dan menghasilkan bunyi lebih baik. (line out) (line in untuk mikrofon)

Aksesori
- DD – writer
- Scanner

Apa itu multimedia?

Konsep multimedia :
- teks
- grafik
 
 

[home] [prologue] [shaz webpage][biodata][tugasan]