Make your own free website on Tripod.com

TEKNOLOGI DAN INOVASI PENDIDIKAN

 

KULIAH 1

 

  

Inovasi dan Reformasi Kurikulum: Tuntutannya kepada Profesionalisme Perguruan.

 

Habelock dan Huberman (1977) mentakrifkan inovasi sebagai satu perspektif sistem berasaskan teori bahawa manusia dan mesyarakatnya mempunyai keinginan yang bersifat kekal iaitu untuk saling lengkap melengkapi sesama mereka atau untuk membangunkan ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami.

 

Zaltman dab Ducab (1977) menyatakan inovasi sebagai sebarang idea, amalan atau artifak material yang boleh di lihat yang mengalami pembaharuan disebabkan oleh peniruan unit-unit idea yang berkaitan.

 

Inovasi juga disifatkan sebagai sebarang bentuk polisi baru, silibus, kaedah atau perubahan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.

 

Pendapat-pendapat di atas disokong oleh Rogers (1985) yang menghuraikan inovasi sebagai idea, amalah atau bahan yang boleh membawa perubahan kepada seseorang individu atau sistem sosial.Beliau juga menjelaskan bahawa inovasi itu adalah idea, latihan atau objek yang dianggap baru oleh individu.

 

       Baru dalam konteks inovasi tidak bermaksud idea, amalan atau bahan sahaja.

       Sesuatu inovasi mungkin telah diketahui atau disedari oleh seseorang cuma dia belum menunjukkan sikap suka atau tidak suka terhadap idea, amalan dan bahan itu atau dia belum menunjukkan sama ada untuk menerima atau menolaknya.

       Secara kesimpulan boleh di katakan bahawa inovasi ialah cetusan idea atau perubahan yang kecil sahaja.

 

Teknologi merupakan satu bidang ilmu yang mengabungkan idea untuk memudahkan manusia.

 

Ekoran daripada itu maka terbinalah alat-alat atau mesin yang digunakan untuk pengurusan dan mempertingkatkan diri supaya lebih baik daripada yang telah dialami.

 

Reformasi ialah satu perubahan yang meluas yang melibatkan sistem keseluruhannya berubah (contoh seperti falsafah, jangka waktu, sistem, penilaian, teknik-teknik dll)

 

 

 

 

 

 

Mengapa komputer diperlukan:

i.      Jika membaca sahaja hanya 10 peratus sahaja ingatan

ii.     Jika baca dan dengar 20 peratus

iii.   Baca, dengar dan ikut tingkah laku - 70 peratus

iv.   Baca, dengar, ikut tingkah laku dan lakukan berulang-ulang, sebanyak 90 peratus maklumat yang akan lekat dalam ingatan.

 

Konsep dan Kategori BBM/ABM Media

 

-Media atau medium ialah satu bahan perantara.

-Antara penyampai dengan penerima perlu ada media atau medium atau perantara.

-Teknologi Media ialah aplikasi media, sistem pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

-Media @ BBM @ ABM ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantu penyampai pengajaran dengan jelas dan bermakna.

-Ia juga melibatkan segala yang digunakan sama ada yang dapat dilihat, di dengar, dipegang, dibaca, dirasai, dihidu, dikisahkan dan digunakan.

Prinsip penggunaan Media:

i.      Media sepatutnya mudah dan menarik.

ii.     Bermakna dan berfungsi.

iii.   Seharusnya sesuai dan berkaitan.

iv.   Khusus dan pelbagai.

v.    Berpotensi.

vi.   Mempunyai asas pemikiran dan pengalaman.

vii. Mampu mewujudkan komunikasi dua hala.

viii.Menggalakkan keterlibatan.

 

 

-Kemahiran mengunakan media:

 

i.      Penyediaan - ambil kira tentang kesesuaian, khusus, kepelbagaian, interaksi, menarik, jelas berfungsi, berpotensi dan bermutu.

ii.     Penggunaan ialah kecekapan, exploitasi, sekuen dan urutan.

iii.   Penyesuaian maknanya mahir bertindakbalas dan membina semula.

 

Jenis-jenis Media:

 

i.      Bentuk audio (pendengaran - suara)

ii.     Bentuk visual (penglihatan)

iii.   bentuk audio visual

iv.   Bahan elektronik (OHP)

v.    Bahan bukan elektronik (carta)

vi.   Bahan bercorak pengalaman.

 

Kepentingan Media:

 

i.      Mengurangkan masalah-masalah berikut:

       Kekurangan pengajar

       Kekurangan masa

       Mengadakan pengajaran bagi kumpulan besar.

ii.     Merangkan minat pelajar.

iii.   Menyediakan dan menawarkan pengalaman.

iv.   Menggalakkan aktiviti penyiasatan atau penyelidikan.

v.    Mempelbagaikan kegiatan dan aktiviti.

vi.   Menjimatkan masa

vii. Menjelaskan penerangan

viii.Menyoronokkan.

 

Mengajar Menggunakan Media

 

       Definasi Media

       Media adalah satu cara untuk berkomunikasi

       Media terbit daripada perkataan latin 'Medium' yang bermaksud 'Perantara'.

       Yang merujuk kepada apa jua yang membawa maklumat di antara penyampai kepada penerima.

-Teknologi Pengajaran.

 

Ialah sesuatu yang kompleks, proses yang bersepadu yang melibatkan:

 

- Insan.

       Prosedur atau kaedah.

       Idea atau pemikiran.

       Alat atau peralatan

       organisasi.

-Tujuan atau matlamatnya ialah untuk menganalisis masalah, menilai, memperalat, mengimplimentasikan serta mengurus penyelesaian terhadap sesuatu masalah yang timbul dalam sesuatu situasi yang mengarah kepada pengjaran yang bermakna dan terkawal.

 

-Model Pengajaran

A - Menganalisis Pelajar (Analyze Learners)

S - Tentukan matlamat (State Objectives)

S - Pemilihan media dan bahan yang hendak digunakan (Select Media and Materials.

U - Pastikan media dan bahan digunakan sepenuhnya (Utilize media and materials)

R - boleh melibatkan penglibatan pelajar (Require Learner Pariticipation)

E - menilai dan mendapatkan maklumbalas (evaluate and revise)

 

Menganalisis Pelajar

i.                     lihat ciri-ciri umum pada pelajar

ii.                   pastikan tahap pencapaian pelajar

iii.                  gaya pembelajaran

iv.                 persepsi dan kekuatan pada diri pelajar

v.                   tabii memproses maklumat

vi.                 faktor yang boleh memotivasikannya.

vii.                Faktor psikologikal

 

Menentukan objektif

i.                     Seperti menentukan ABCD:

- A - audian

- B - tingkahlaku

- C - keadaannya

- D - tahap pencapaian

 

ii.                   Cara kalsifikasikan objektif ikut domain kognitif, efaktif, psikomotor dan interpersonal atau kemanusiaan

iii.                  Objektif menitikberatkan perbezaan individu

 

Pemilihan Media

i.                     Pilih format media

ii.                   Tentukan bahan atau sumber secara spesifik

iii.                  Pilih bahan yang ada

iv.                 Buat tinjauan terhadap sumber

v.                   Pilih kriteria

vi.                 Gunakan bahan yang bersesuaian

vii.                Bentuk keperluan dan kehendak pelajar

viii.              Preview atau tayangkan bahan

ix.                 Buat latihan untuk persembahan

x.                   Wujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran

xi.                 Sediakan audiens atau kumpulan sasaran

xii.                Persembahkan bahan

 

Cara melibatkan pelajar

i.                     Beri peluang kepada pelajar untuk mengamalkannya

ii.                   Libatkan secara maksimum

 

Cara Penilaian dan maklum balas

 

i.                     Nilaikan pencapaian pelajar

ii.                   Nilaikan kaedah dan media yang digunakan

iii.                  Nilaikan pendekatan dan proses pengajaran

iv.                 Ulang kaji

 

 


TUTORIAL 2

 

Video

 

i.                     Berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud 'saya lihat'

ii.                   Ia bermaksud gambar atau imej yang dipaparkan di atas skrin TV atau monitor TV.

iii.                  Mesej disampaikan sama ada dalam bentuk teks atau visual.

iv.                 Boleh juga dalam bentuk audio iaitu selepas tamat seperti bunyi hingar dll.

 

Format Video

 

i.                     Menggunakan disk dan tape yang mempunyai pelbagai jenis, saiz, bentuk, kelajuan dan mekanisme 'playback'.

ii.                   Video disk lebih berkilau dan mempunyai phonograf rekod yang berwarna perak.

iii.                  Dicipta dari master video tape kemudian dipindahkan kepada disk menggunakan teknologi laser.

iv.                 Merangkumi 30 minit pergerakan dan menjangkau 54000 frame imej.

v.                   Saiz video tape seperti ", " dan 8mm

 

Ciri-ciri Video

 

i.                     manipulasi ruang

-         boleh rentasi ruang sama ada ke depan atau ke belakang

ii.                   manipulasi masa

-         boleh merentasi masa

iii.                  teknik gerak perlahan

iv.                 animasi

-         boleh buat filem bercorak animasi atau kartun.

 

Kelebihan Video

 

v.                   pergerakannya boleh dikawal 9boleh forward atau rewind)

vi.                 proses boleh dilihat fenomena dari A hingga Z.

Contoh: Proses membuat kereta.

vii.                pemerhatian lebih dan selamat

Contoh: Menunjukkan Kehebatan letupan gunung berapi.

viii.              Pembelajaran kemahiran

-         wujudkan suasan yang penuh dengan kemahiran

-         contoh: tunjukkan cara guna radas dengan betul bagi elakkan kemalangan.

ix.                 Mendramakan peristiwa.

x.                   Pembelajaran afektif

xi.                 Penyelesaian masalah

xii.                Memahami kebudayaan

xiii.              Sesuai untuk kumpulan kecil atau besar

xiv.              Penyimpanan maklumat.

 

Batasan Video

1.      kelajuan (tiada unsur surprise)

2.      pemerhatian detail terhad sukar tunjukkan kepada pelajar.

3.      tempahan dan persediaan (guru perlu ikut giliran)

4.      kos penerbitan amat mahal

5.      pentafsiran kosep kadang-kadang mengambil masa untuk menerangkan, tidak boleh berinteraksi.

 

Utiliti Video

 

xv.               pratonton atau preview

xvi.              persediaan persekitaran pastikan ia boleh dilihat oleh semua pelajar

xvii.            persediaan penonton (buat catatan)

xviii.           persembahan (rancangkan masa yang diambil)

xix.              respon minta respon daripada pelajar untuk memastikan setakat mana mereka faham.

 

Pergerakan asas Video

 

-         kamera tetap subjek bergerak

Contoh: ambil gambar kereta bergerak

-         kamera bergerak subjek tetap

Contoh: ambil gambar tentang kecantikan bunga.

-         kamera bergerak subjek bergerak.

Contoh: Gambar rusuhan.

 

Pergerakan Kamera Video

 

xx.               zoom in dan out (ambil gambar kecil dan besar)

xxi.              tilt up and down (pergerakan ke atas dan bawah)

xxii.            wipe pan

xxiii.           pan left and right

xxiv.          depress and elevate

xxv.            dolly or truck in and out (ikut arah datang dan pergi)

xxvi.          crab right and left.

 

Shot Asas

 

xxvii.         Close-up (CU)

xxviii.       Medium Close-up (MCU)

xxix.          Big Close-up (penuh)

xxx.            Long shot (LS)

xxxi.          Medium Shot (MS)

xxxii.         Medium Long Shot (MLS)

xxxiii.       Very Long Sht (VLS) jarak dari satu lokasi ke satu lokasi.

 

Kamera Video

 

xxxiv.       Bahagian-bahagian penting yang terdapat pada video.

a.                   View finder lihat pergerakan objek atau subjek.

b.                  Mikrofon rakam bunyi.

c.                   Lensa kamera automatik atau manual.

d.                  White Balance atau pengimbang putih laraskan untuk pastikan warna yang betul.

Cara- cara membuat White balance

-         laraskan kamera kepada kertas putih

-         lihat melalui view finder

-         tekan suiz white balance.

 

Cara-cara pengendalian kamera video

 

i.    kamera dipegang dengan kemas pada tripod

ii.    letakkan jari kiri pada punat untuk kawal lensa

iii.    tumpukan perhatian pada view finder

iv.    punat zoon W-wide kekiri atau kanan untuk mendapatkan sudut yang berbeza.

v.    Cara gerakkan ke kiri dan kanan:

      Panning dua arah iaitu pan right (kanan) dan pan left (kiri)

v.                   gerakan ke atas dan bawah

a.       tripod dilonggarkan istilah yang digunakan ialah tilling, ada dua iaitu till-up (atas) dan till down (bawah)

 


Penggunaan OHP

 

Pengoprasian OHP

 

i.         Kawalan suis

 

ii. pendedahan maklumat secara berperingkat-peringkat.

 

iii. penggunaan penunjuk

iv. penulisan terus di atas lut sinar

 

 

 

Komponen utama komputer

 

a.             casing

 

b.      Suis kuasa

        merupakan set eletrikal yang membahagikan komputer dengan litar kuasa,

 

c.       papan induk

 

d.      pemproses dan kipas

        merupakan jantung kepada komputer sendiri

        ia adalah unit yang dimetrikan daripada berjuta-juta transistor, diod dan pelbagai cip (CPU)

        ci

 


 

 

Definisi Grafik

 

Karangan visual yang memberi keterangan/mesej dalam komunikasi

 

Ciri-ciri penting penyediaan Grafik.

 

Objektif

Perancangan teliti

Kemudahan alat/bahan

Saiz bahan /alat yang digunakan

Reka bentuk visual

Susunatur layout

Penghurufan.

 

Elemen-elemen Grafik

Garisan penekanan

Bentuk kesan khas dan minat

Ruang kesan yang baik dan tidak terlalu padat

Tetalan sebagai warna dan hiasan

Warna membayangkan perasan, daya tarikan, simbolik dan menyampaikan.

 

Prinsif Grafik

Penyatuan

Bentuk mudah

Penekanan

Imbangan

Apakah peralatan digunakan.

Komputer

Pensil grafik atau lead.

Pen teknikal isyarat

Dakwat India atau china.

Marker, Pembaris

Papan lukisan set Bofa

Kertas, Pisau, Pemadam, Gam

Penghurufan- mekanikal @ Teknikal

 

Jenis- jenis carta

Organisasi

Bersiri (ada nombor)

Pusingan

Aliran

Masa-tentukan Waktu

Daftar- tujuan daftaran

Ringkasan

 

Komponen Utama Komputer

a) Cosing

Fungsi utamanya adalah untuk menyokong dan melindungi sistem.

Pastikan voltnya tidak melebihi 230 volt.

 

b) Suis kuasa

Merupakan set elektrikal yang membahagikan komputer dengan litar kuasa,

Apabila litar tertutup, suis akan terpasang.

 

c) Papan induk

Jantung kepada sistem

Mempunyai berbagai bentuk dan jenis

Ia merupakan pusat bagi semua pemasangan

Ia adalah komponen yang sangat penting dalam komputer

 

d) Pemproses dan kipas

Merupakan jantung kepada komputer sendiri

Ia adalah unit yang dimertrikan daripada berjuta-juta transisitor, diod dan pelbagai cip (CPU)

Cip-cip (CPU) dirujuk ke mikropemproses, ia boleh menjalankan aturcara yang ditulis.

e) Memori (RAM)

Yang biasa digunakan ialah D-RAM tetapi tatacara dan pemasangan setiap jenis adalah sama.