Make your own free website on Tripod.com
 
NOTA  KULIAH
 

BAB  1

INOVASI DAN REFORMASI KURIKULUM : TUNTUTANNYA  TERHADAP  PROFESIONALISME PERGURUAN
 

KURIKULUM:   Pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah, sama ada dilaksanakan secara kelompaok atau individu, di dalam atau luar sekolah.
INOVASI  KURIKULUM : Pembaharuaan-pembaharuan dalam elemen kurikulumiaitu perubahan kecil dalam kurikulum sahaja.
REFORMASI KURIKULUM : Perubahan total yang melibatkan semua aspek kurikulum seperti kandungan, kaedah pengajaran, penilaian, pentadbiran sekolahdan latihan perguruan.

 Pelbagai kebolehan atau kemahiran diperlukan untuk menjadikan seseorang celik  maklumat. Literasi maklumat boleh dikelompokkan di bawah tiga kategori berikut :
· Kemahiran mengeluarkan semua maklumat
· Kemahiran memproses maklumat
· Kemahiran menyampaikan maklumat

Kemahiran-kemahiran tersebut telah berubah bentuk daripada maklumat bercetak yang tradisional kepada teknologi mikro-elektronik dan mikro komputer. Oleh sebab itu, guru terlebih dahulu hendaklah menjadi penguna inovasi tersebut supaya dapat membangkitkan keperluan untuk perubahan para pelajar-pelajar.

BAB 2
TENOLOGI  DALAM  PENDIDIKAN :  KONSEP  DAN  KEGUNAAN

TEKNOLOGI  PENDIDIKAN : Aplikasi prinsip- prinsip saintifik untuk membina dan embentuk sesuatu bahan bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.
Penggunaan teknologi dalam pendidikan mempunayi beberapa kebaikan iaitu:

· Memotivasikan  pelajar
· Mengaitkan  dengan  kehidupan
· Alat sokongan dan perkongsian
· Memartabatkan  profession
· Mengurangkan  kos

FAEDAH – FAEDAH  PENGGUNAAN TEKNOLOGI
1. boleh menjadikan pendidikan lebih produktif
2. boleh menjadikan pengajaran lebih bersifat  ‘ individual’
3. menjadikan pengajaran lebih berasaskan kepada hasil-hasil kajian yang saintifik
4. boleh menjadikan pengajaan lebih bersemangatdan bertenaga
5. boleh menjadikan pembelajaran pelajar itu hampir dengan keadaan sebenar
6. boleh menjadikan pendidikan itu lebih seimbang
 
 
 

BAB   3
KONSEP  DAN  KATEGORI  BAHAN  BANTU  MENGAJAR

Bahan bantu mengajar : kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran.

BAHAN  BANTU  MENGAJAR  BUKAN  ELEKTRONIK
1. papan ulis atau papan hitam
2. buku  teks
3. papan pamer
4. fail tegak dan bahan bacaan
5. gambar
6. kad  imbasan dan kad cantuman
7. carta
8. grafik
9. papan  pengajaran
10. papan flanel
11. papan  gulung
12. model
13. diorama
 
 
 
 
 
 

BAHAN BANTU MENGAJAR BERBENTUK ELEKTRONIK
1. Overhead  Projektor ( OHP )
2. Tranparensi  OHP
· Kaedah tetingkap
· Kaedah singkapan
· Kaedah tindihan
· Kaedah pusing
· Kaedah urutan
· Kaedah tampalan
3. Pita slaid  ( filem  slaid)
4. Radio
5. Televisyen dan VCR
6. Alat  Rakaman
7. Filem  Tayangan
8. Komputer
 

BAB  4
PRINSIP  DAN PENGGUNAAN  BAHAN  BANTU  MENGAJAR  DALAM  PROSES  PENGAJARAN  DAN  PEMBELAJARAN

Prinsip yang utama dalam penggunaan BBM ialah mempelbagaikan jenis dan bentuk bahan supaya semua deria pelajar terlibat secara langsungdalam pembelajaran.
Terdapat pelbagai jenis bentuk BBM:
· Pengalaman   Langsung
· Pengalaman  Rekaan
· Pengalaman  Dramatik
· Pengalaman  Demonstrasi
· Pengalaman  Pemeran
Terdapat beberapa kepentingan yang utama bahan bantu mengajar:
· Bahan bantu mengjar dapat membantu para guru dalam menyampaikan  pengajarannya secara  berkesan
· Dapat mempelbagaikan pendekatan pengajaran yang mempunayai  berbagi-bagai corak interaksi antara objektif pengajaran, isu pengajaran , guru dan pelajar.
· Melahirkan interaksi antara guru dan pelajar
· Penggunaan BBM dapat menjimatkan masa
· Dapat menarik perhatian pelajar
· Mendorong melahirkan daya kreatuviti

Hubungan BBM dengan kemahiran bahasa
i. Kemahiran mendengar
ii. Kemahiran bertutur
iii. Kemahiran membaca
iv. Kemahiran menulis
v. Kemahiran tatabahasa
Isu-isu  penggunaan bahan grafik;
§ Membuka ruang dan mengembangkan minda untuk pelajar berfikir
§ Mendapatkan perhatian pelajar dengan ilustrasi yang menarik
§  guru tidak perlu membawa banyak bahan pengajaran
§ guru boleh menggunakan multimedia
§ guru bertindak sebagai fasilitator
§ boleh mempercepatkan pengajaran guru
 

BAB  5
PENGHASILAN  BAHAN   BUKAN  BERCETAK

Penggunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran;
§ memberi khidmat bantu untuk memajukan proses pengajaran dan pembelajaran
§ menunjukkan contoh dan pengajaran yang baik
§ menghidupkan daya imaginasidan menarik minat pelajar
kebaikan  video
§ senang dikendalikan
§ visual bergerak
§ boleh dibuat suntingan
§ pengalaman luar dapat dibawa masuk ke kelas
§ merangsang deria penglihatan dan pendengaran
 

BAB  6
PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN;: PEMPROSESAN PERKATAAN, PANGKALAN DATA DAN LEMBARAB KERJA

Penggunaan komputer dalam sekolah boleh dibahagikan kepada tiga domain;
i. pentadbiran- analisis markah peperiksaan, penyimpanan rekod
ii. kurikulum – pengajaran kurikulum
iii. penyediaan bahan bantu mengajar – integrasi antara pemprosesan perkataan,
            lembaran kerja , grafik dan telekomunikasi.
Penggunaan komputer dalam bidang pengajaran dan pembelajaran biasanya mengandungi :
i. kemahiran
ii. permainan dan simulasi
iii. analisis  statistik
iv. mendapatkan maklumat

pengajaran komputer boleh dilaksanakan di dalam beberapa kaedah pengajaran. Antaranya ialah;
i. Tutorial
ii. Latih tubi dan latihan
iii. Simulasi

Komputer boleh digunakan untuk pelbagai jenis tugas seperti berikut:
i. Pemprosessan perkataan dan Percetakkan
ii. Pemprosessan data
iii. Penghasilan grafik dan animasi
 
 

BAB  7
PENGGUNAAN  PERISIAN  GRAFIK DAN ANIMASI
Kebaikan penggunaan power point dalam pengajaran:
i. Ia menyediakan jenis template yang konsisten dan kemas
ii. Menyediakan operasi yang mudah
iii. Guru boleh menambah gambar atau objek uantuk mencantikkan slaid bagi menarik minat pelajar.

Kelemahan penggunaaan perisian Pwer Point:
i. Penggunaannya memerlukan maklumat dan kemahiran
ii. Perlu mempertimbangkan kesan penglihatan pelajar
iii. Perlu memastikan interaksi dua hala berlaku

BAB  8

MULTI MEDIA UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Fungsi teknologi multimedia dalam pendidikan :

 Sistem Authorware
- merupakan satu konsep baru perisian atuara pengarangan komputer.
kebolehan Authorware;


BAB  9

TEKNOLOGI  MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

Definisi : Peoses pengolahan data untuk mendapatkan maklumat dengan langkah mengutip , menyimpan, memproses dan melaporkan maklumat.

ciri- ciri yang boleh menghasilkan kekuatan teknologi maklumat:

Komponen utama teknologi maklumat: Sumbangan teknologi maklumat dalam pendidikan;
 1. pentadbiran dan pengurusan sekolah
 2. pemprosesan perkataan
 3. penyenggaraan fail
 4. pengajaran dan pembelajaran
 5. kecelikan komputer
 6. pemodenan kaedah pembelajaran
 7. pemodenan kaedah pengajaran
 8. peningkatan mutu kurikulum kebangsaan
 9. kemudahan mendapat pendidikan
 10. pendidikan jarak jauh (PJJ)
 11. pemodenan dalam pendidikan
 12. menghadapi pendidikan
 13. pendidikan terbuka


BAB 10
PENGGUNAAN INTERNET UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Definisi ; rangkaian komputer yang luas meliputi seluruh dunia yang menghubungkan berjuta- juta komputer dari Pc yang paling kecil hinggalah kepada sistem komputer paling besar.

Internet dalam pengajaran
Penggunaan komputer dalam pendidikan memberi peluang kepada guru dan pelajar menjelajahi setiap perpustakaan di seluruh pelusuk dunia.

Isu-isu perlaksanaan penggunaan internet dalam bilik darjah

Cadangan- cadangan mengatasi isu internet
 1. kesesuaian bahan atau maklumat
 2. prasarana
 3. kepakaran
 4. penerima masyarakat
 5. penerima masyarakat
HOME