Make your own free website on Tripod.com
  Bab III
Konsep Kategori
Bahan Bantu Mengajar
Definisi Bahan Bantu Mengajar :
Segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran .
Bahan Bantu Mengajar merangkumi semua benda yang boleh dilihat, didengar, dipegang, dibaca, dikisahkan, dirasai, dihidu, digunakan dan sebagainya .
 

Kategori dan Penjenisan Bahan Bantu Mengajar

Terdapat tiga kategori bahan bantu mengajar iaitu ;

i) Bahan bantu mengajar bukan elektronik
ii)Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik
iii)Bahan bantu mengajar bercorak pengalaman
 

Bahan Bantu Mengajar Bukan Elektronik

1.Papan tulis atau papan hitam
* Bahan asas dalam pengajaran.
*Digunakan untuk mencatat isi-isi pelajaran ketika mengajar

2.Buku teks

*Dikarang khusus oleh beberapa orang penulis dan pengarang
*Digunakan secara meluas dan merupakan sumber utama pengajaran dan latihan

3.Papan Pamer

*Dikenali sebagai papan buletin
*Sumber pangajaran yang produktif
*Dapat memperkenalakan idea baru, memberi maklumat, memberi kefahaman, memperkayakan
  perbendaharaan kata, merangsang perbincangan, menimbulkan daya kreativiti, membentuk sikap
  dan nilai serta menambah pengekalan pembelajaran seseorang pelajar.

4.Fail tegak dan bahan bacaan

*Terdiri daripada bahan-bahan cetak iaitu bahan-bahan bacaan bukan buku
*Contoh seperti majalah, kalendar, poskad, surat khabar, risalah atau buletin, poster, carta,
  peta, gambar skrip dan sebagainya.
*Disimpan sebagai koleksi fail dalam kabinet fail
*Dapat menambah dan mempelbagaikan bahan-bahan bacaan dan punca rujukan dalam pusat
  sumber sekolah atau bilik darjah

5.Gambar

*Digunakan untuk memulakan pengajaran untuk menarik minat pelajar ataupun jika bahan
  sebenar sukar dibawa ke dalam bilik darjah.

6.Kad imbasan atau kad cantuman

*Terdiri daripada kata-kata atau rangkai kata.
*Memperkenalkan perkataan-perkataan baru
*Sesuai untuk pelajar-pelajar peringkat rendah

7.Carta
*Susunan maklumat yang sistematik
*Mengandungi huruf, angka, gambar, jadual, gambarajah, lakaran, nota ringkas, rangkai kata,
  simbol dan lukisan.
*Jenis carta yang digunakan dalam bilik darjah :
    a.Carta flip/selak
    b.Carta pusing
    c.Carta aliran
    d.Carta graf
    e.Carta pai

    f.Carta tunggal

8.Grafik
*Bahan yang dilukis sebagai karangan visual yang dapat memberi satu atau lebih keterangan
  visual.
*Dapat meningkatkan prestasi pengajaran dan pemahaman pelajarannya.

9.Papan pengajaran

*Sesuai digunakan untuk mengajar secara berkumpulan lebih kurang 25 orang pelajar.
*Berguna untuk menunjukkan gambaran sesuatu pelajaran yang mempunyai daya komunikatif
  dan dapat memotivasikan pelajar.
*Jenis papan pengajaran
    a.Papan buletin
    b.Papan kenyataan
    c.Papan flanel-papan plywood yang dialaskan dengan kain flanel
    d.Papan putih
    e.Papan magnet
    f.Papan selit
    g.Papan gulung-dapat menggantikan papan tulis biasa
    h.Papan poket
    i.Papan sorong tarik

10.Model

*Bahan gantian yang menyerupai bahan sebenar
*Bahan tiga dimensi yang mewakili struktur, rupa bentuk atau begaimana sesuatu itu berfungsi
*Jenis model
    a.Model berskala-kadar pembesaran/pengecilan yang berbeza daripada bahan sebenar
    b.Model potongan-keratan
    c.Model olok-olok-gambaran tiga dimensi perjalanan sesuatu
*Boleh diperbuat daripada kertas, tanah liat, simen, habuk kayu, styrafoam atau plaster of Paris

11.Boneka

*Berbentuk orang, binatang ataupun tumbuh-tumbuhan
*Digunakan dalam pengajaran bercerita ataupun berdialog
*Diperbuat daripada kain, kapas, tanah liat dan kertas rendaman

12.Diorama

*Rekabentuk gabungan bahan-bahan sebenar, patung dan model diletakkan dalam satu susunan
  kedudukan seperti keadaan sebenar tetapi dalam skala yang dikecilkan dalam persembahan tiga
  dimensi
 

Bahan Bantu Mengajar Berbentuk Elektronik

1.Overhead projektor (OHP )
*Digunakan untuk penyampaian taklimat dan pengajaran kaedah kuliah.
*Keberkesanan trasparensi sangat dipengaruhi oleh jumlah dan mutu maklumat yang dimuatkan
  ke dalamnya.(ringkas, menarik dan bermakna)

2.Trasparensi
*Kebaikan menggunakan trasparensi:
    a.Boleh disediakan dalam bentuk warna supaya memberi penegasan dan menarik perhatian
    b.Memberi keselesaan semasa penyampaian terutama jika trasparensi itu disediakan awal
    c.Boleh digunakan berulang kali dan penyampaian lebih bersistematik
    d.Trasparensi juga bersih berbanding papan kapur
*Cara penyediaan trasparensi
    i-Kaedah tetingkap
    ii-Kaedah singkapan
    iii-Kaedah tindihan
    iv-kaedah pusing
    v-kaedah urutan
    vi-kaedah tampalan

3.Pita slaid ( Filem slaid )

*Filem Slaid-Sejenis media tanpa gerak yang merupakan sejenis trasparensi positif berukuran
  kecil
*Sangat kerap digunakan dalam pengajaran sains terutamanya dalam pengajaran Biologi
*Pita Slaid-rakaman yang disinkeroniskan dengan satu siri slaid.
*Dapat menarik perhatian pelajar
*Dapat menggambarkan keadaan sebenar dan membawa situasi luar ke dalam kelas
*Isi kandungan persembahannya kemas dan teratur dan boleh digunakan berulang kali, diubah
  dan ditambah.

4.Radio

*Untuk pengajaran bahasa
*Siaran-siaran radio pendidikan yang mengikut sukatan pelajaran boleh digunakan.

5.Televisyen dan VCR

*Dapat menggalakkan pelajar-pelajar menggunakan deria pandang dan dengar
*Dapat memodenkan pendekatan guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang
  lebih berkesan

6.Filem tayangan /Filem jalur
*Dapat memberi pandangan yang jelas mengenai sesuatu perkara melalui deria penglihatan dan
  pendengaran
*Bahan yang ditayangkan boleh berbentuk cerita, lakonan, ataupun berbentuk dokumentari

7.Komputer

*Boleh diprogramkan untuk mengajar
*Dapat menggabungkan teks, suara, muzik, grafik, dan animasi sebagai bahan pengajaran.
*Pengajaran dalam bentuk persembahan bahana kuliah, soal jawab, dialog, kuiz, ujian dan
  sebagainya.

Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar dari alam sekitar

*Bahan-bahan bercorak pengalaman seperti lakonan, pantomin, lawatan dan projek pameran.
*Dapat mengekalkan keberkesanan pengetahuan dan pemahaman kerana melibatkan
  pelajar-pelajar secara langsung.
*Bahan daripada alam sekitar atau 'realia' yang dikelaskan sebagai bahan tiga dimensi
*Realia terbahagi kepada beberapa kumpulan seperti:
    i-bahan bukan hidup:batu, tanah, pasir, air, logam dan sebagainya

    ii-bahan buatan:kerusi, jam, permainan, dan sebagainya
    iii-tumbuhan:rumput, paku pakis, bunga dan sebagainya
    iv-benda hidup:ikan, katak, nyamuk, rama-rama dan sebagainya.

*Keberkesanan penggunaan realia ialah pelajar-pelajar dapat melihat secara nyata dan semulajadi
 
 

( Nota Kuliah )