Make your own free website on Tripod.com

 

Kurikulum dan Pedagogi Dalam Pendidikan

(GA 2123)

 

 

 

Rancangan Harian

Tahun  : 2 Mawar    Tarikh  : 24 Julai 2000

Hari  : Isnin     Masa  : 4.00 4.10 ptg.

M/Pelajaran  : Matematik

Tajuk  : Operasi tambah dalam lingkungan 20

Tujuan Am : Supaya murid-murid dapat mengetahui konsep tambah dua nombor

Objektif
Pengajaran : Pada akhir pengajaran diharap murid dapat

1. menambah dalam bentuk lazim, dua nombor 1 digit dengan 1 digit  dengan mengampul  semula hasil tambahnya kurang dari 20.

Nilai-nilai
Murni  : Sabar mengikut giliran

Alat Bantu
Mengajar : Penghisap minuman, kad lipat

Pengetahuan
Lepas  : Murid telah dapat menambah dua nombor 1 digit dengan 1 digit tanpa
     Mengumpul semulahasil tambah kurang dari 10

Langkah Pengajaran
Aktiviti
ABM
Catatan

Permulaan:

1. Guru meminta murid-murid
meneka kad-kad nombor

2. Guru mengajar murid beberapa
rangkap lagu

3. Guru menerangkan beberapa
peraturan permainan

4. Murid menjalankan aktiviti
Permainan
 
- kad nombor
- penghisap
      minuman