Make your own free website on Tripod.com
 
Nota Kuliah

 
Teknologi Dan Inovasi 
(GE 2123)
Hari: Khamis
Masa : 4.00 hingga 5.00

 
Tajuk: Teknologi Dalam Pendidikan
            (Konsep & Kegunaan)
Tarikh: 29 Jun 2000

Deginisi Teknologi:
- mesin dan komputer adalah hasil dari inovasi teknologi
- sesuatu proses atau idea
- suatu cara untuk kita bertindak
- penggunaan ilmu pengetahuan yang teratur dan sistematik

 

Media Teknologi
- Bahan Bercetak
- Bahan Bukan Cetak

 

Definisi Oleh Pengkaji
Heinrich et. al (1989) menyatakan Teknologi bukanlah semata-mata alat dan mesin sahaja, sekaligus ia merupaka proses atau idea 
( Teknologi =  mesin + proses ( idea )

 
 
Tarikh  : 6 Julai 2000
Hari  :  Khamis
Tajuk: Konsep dan Definisi Bahan Bantu Mengajar
Tarikh: 6 Julai 2000
Definisi
Adalah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam penyampaian pengjaran. Ia boleh dilihat dan dibaca.
Kategori dan Kategori Bahan Bantu Mengajar:
 • Bahan Elektronik
  • Overhead Projektor (OHP)
  • Transparensi OHP
  • Pita slaid 
  • Radio
  • Televisyen dan VCR
  • Alat Rakaman
  • Filem Tayangan/Filem Jalur
  • Komputer
  • Bahan Bukan Elektronik
   • Papan tulis atau Papan Hitam
   • Buku Teks
   • Papan Pamer
   • Fail Tegak dan Bahan Bacaan
   • Gambar
   • Kad Imbasan dan Kad Cantuman
   • Carta
   • Grafik
   • Papan Pengajaran
    • Papan Flanel
    • Papan Gulung
   • Model
   • Boneka
   • Diorama
  • Pengalaman dan Bahan Sebenar
   • lakonan
   • pantomin
   • lawatan
   • projek pameran
   • Bahan Sebenar
    • Benda bukan hidup - batu, tanah, pasir
    • Bahan buatan - kerusi, jam, kereta mainan
    • Tumbuh-tumbuhan - rumput, daun
    • Benda hidup - ikan, katak
  Penghasilan Bahan Bukan Bercetak
     - Pengoperasian OHP
       Kelengkapan; 
         Skrin, filem transparansi, projektor, penunjuk, pen OHP (marker)

     - Langkah-langkah Penggunaan
       Langkah 1.
        Jarak yang sesuai di antara penonton dengan skrin

         Langkah 2.
         Pastikan semua penonton dapat melihat skrin dengan jelas

        Langkah 3.
        Tentukan lut sinar (filem transperansi) diletak dengan betul sebelum tayangan.

        Langkah 4.
        Perhatian hendaklah ditumpukan kepada penonton
        Elakkan membaca terus dari skrin

         Langkah 5.
         Berdiri di sisi projektor
         Elakkan gerak-geri yang menjadi halangan kepada transperansi

         Langkah 6.
         Matikan suis apabila percakapan yang disampaikan tidak ada kaitan dengan transperansi.
   

     - Data Teknik OHP
       Tinggi meja OHP dari lantai - 75 cm
       Jarak OHP dari skrin - 2 hingga 3 meter
       Luas skrin putih -
     - Jenis OHP
       - mudah alih
       - dewan kuliah
       - pancar terus (epidiskop)
       - LCD
       - opaque
     -Kaedah Penggunaan Transperansi
      - Tindan-tindih
      - sisipan
      - penutup bulat
      - penutup bahagian demi bahagian
      - bergulung
     -Kebaikan OHP
      - pengendaliannya mudah
      - jimat masa pengajaran
      - menaikkan minat pelajar
      - tahan lama
      - papar imej sebenar
      - mempelbagaikan banhan bantu
     -Kelemahan OHP
      - tiada audio
     -Jenis-jenis Transperansi
      - write-on
      - kepingan berwarna
      - thermal
      - printout ( hasil cetakan komputer)
      - photocopy
  Kurikulum dan Pedagogi
  (GE 2113)
  Hari : Rabu
  Masa: 8.00 hingga 10.00
  Tajuk : Proses Pengajaran dan Pembelajaran
  Tarikh: 31 Mei 2000

  Apa itu Pengajaran?
    Aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan satu unit pengetahuan dalam satu setting tertentu.

  Mengapa Merancang Pengajaran?
     1.   Mencapai objektif
     2.   Menjamin keberkesanan proses P&P
     3.   Mengemaskinikan resos
   • guru
   • ruang (makmal/padang)
   • masa (peruntukan masa)
   • pelajarmen
   • peralaatan/radas
 • 4. Menetukan kaedah dan strategi yang paling berkesan.

 •   5. Mengawal silibus

     Kandungan Rancangan

        - Sukatan Pelajaran
            -  Rancangan Semester
            -  Rancangan Mingguan
            -  Rancangan Harian 

         - Pelajaran
            -  Isi
            -  masa
            - kaedah
            - kemudahan
   


   
  MENU UTAMA
  BIODATA
  TUGASAN