Make your own free website on Tripod.com

NOTA KULIAH
Bab 1 Inovasi dan reformasi kurikulum : tuntutannya terhadap profesionalisme perguruan

Pendahuluan
 


Kurikulum
 


Inovasi kurikulum
 

a)keperluan masyarakat dan negara, misalnya melatih lebih banyak tenaga mahir
  dalam bidang vokasional untuk perkembangan perindustrian dan ekonomi negara.
b)perkembangan sainsdan teknologi yang mendorong negara mereformasikan
  kurukulum mereka dengan memberi tumpuan dalam pelajaran sains dan matematik.
c)perkembangan falsafah, psikologi dan teori pendidikan yang membawa inovasi
  kurikulum supaya pendidikan di sesebuah sekolah menjadi lebih baik dan sempurna.
 

Reformasi pendidikan
 

                                                                BAB 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bab 2 Teknologi dalam pendidikan : konsep dan kegunaan

Teknologi
 


Teknologi pendidikan
 


Kebaikan penggunaan teknologi dalam pendidikan
 


Peranan teknologi pendidikan
 


Faedah-faedah penggunaan teknologi
 


Bahan sumber teknologi pendidikan
 


Jenis bahan bukan bercetak
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bab 3 Konsep dan kategori bahan bantu pengajaran

Konsep Bahan Bantu Mengajar (BBM)
 


Definisi BBM
 


Kategori BBM
 


Media pengajaran
 

               - media tayang
               - media bukan tayang
 

Bahan bukan elektronik
 


Bahan elektronik
 


Format video
 

Contoh : Transparensi OHP
Langkah-langkah :
 1. Jarak di antara penonton dan skrin adalah 6 kali lebar imej yang ditayangkan.
 2. Pastikan semua penonton dapat melihat skrin dengan jelas.
 3. Tentukan lutsinar diletakkan dengan betul sebelum ditayangkan ke atas skrin.
 4. Perhatian hendaklah ditumpukan kepada penonton dan elakkan membaca terus di skrin.
 5. Duduk atau berdiri di tepi projektor. Elakkan gerak-geri yang menjadi halangan dan gangguan.
 6. Matikan suis projektor apabila percakapan yang disampaikan tidak ada kaitan dengan lutsinar yang ditayangkan.
Jenis-jenis OHP Kaedah penggunaan transparensi Kebaikan OHP Kelemahan OHP Jenis-jenis transparensi


                                                                                                                                     BAB 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


BAB 4 PRINSIP DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 

PRINSIP PENGGUNAAN BBM


PELBAGAI BAHAN

 1. Pengalaman langsung
 2. Pengalaman rekaan
 3. Pengalaman dramatik
 4. Pengalaman demontrasi
 5. Pengalaman pameran


KECEKAPAN PENGGUNAAN BBM

Sebarang ketidakcekapan dalam menggunakan alat dan bahan akan menyebabkan pengajaran tidak dapat disampaikan dengan berkesan. Ketika menggunakan alat, guru perlu mengambil kira aspek kejelasan, kesesuaian bahan dengan tahap pelajar, saiz tulisan yang dipamerkan dan sebagainya.
 

KEPENTINGAN BBM TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


HUBUNGAN BBM DENGAN KAEDAH PENGGUNAANYA


HUBUNGAN BBM DENGAN KEMAHIRAN BAHASA

DEFINISI MEDIA PENGAJARAN

Media, sumber atau bahan(perisian) yang telah dikenalpasti(dipilih), dibina dan disesuaikan(inovasi) untuk menyokong atau memangkinkan proses pengajaran dan pembelajaran.

DEFINISI GRAFIK

CIRI-CIRI PENTING PENYEDIAAN GRAFIK ELEMEN-ELEMEN GRAFIK PENGKELASAN BAHAN GRAFIK

Bentuk-bentuk grafik :

PERANAN GRAFIK PRINSIP REKA BENTUK BAHAN GRAFIK


PERALATAN


UNSUR-UNSUR PENTING VISUAL DALAM GRAFIK

JENIS-JENIS CARTA                                                                    BAB 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 


BAB 5 PENGHASILAN BAHAN BUKAN BERCETAK

PENERBITAN PITA SLAID

- menggunakan alat pemain rakaman atau radio kaset bersama projektor slaid     yang dikendalikan secara manual.
- menggunakan projektor slaid bersama alat perakam segerak(sync audiotronic recorder).
- menggunakan projektor khusus untuk menayangkan pita-slaid secara automatik.

Skrip
 

Fotografi Penggunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran

Faedah

Video digunakan sebagai Kebaikan Video Cara penyampaian yang berkesan
BAB 6 PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN : PEMPROSESAN PERKATAAN, PANGKALAN DATA DAN LEMBARAN KERJA

KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN
Penggunaan komputer di sekolah boleh dibahagikan kepada 3 domain iaitu :

TUGASAN BERBANTUKAN KOMPUTER
Komputer boleh digunakan untuk menjalankan pelbagai jenis tugas seperti berikut : LEMBARAN KERJA
Lembaran kerja merupakan lembaran elektronik di mana seseorang boleh memanipulasikan kuantiti berangka.

kelebihan penggunaan lembaran kerja :

PANGKALAN DATA UNTUK PENDIDIKAN
Jenis pangkalan data
- pangkalan data dalam talian
- pangkalan data berasaskan mikrokomputer Kelebihan pangkalan data untuk pengajaran dan pembelajaran                                                                  BAB 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


BAB 7 PENGGUNAAN PERISIAN GRAFIK DAN ANIMASI
PENGGUNAAN PERISIAN GRAFIK : POWER POINT
 

FUNGSI DAN PENGGUNAAN POWER POINT DALAM PENGAJARAN

Komponen Power Point

   - kawalan slaid master
   - skema warna (colour schemes)
   - mereka bentuk templates KEBAIKAN PENGGUNAAN POWER POINT DALAM PENGAJARAN KELEMAHAN PENGGUNAAN POWER POINT DALAM POWER POINT                                                                                                                                   BAB 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


BAB 8 MULTIMEDIA UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

DEFINISI MULTIMEDIA

BAHAN-BAHAN MULTIMEDIA FUNGSI TEKNOLOGI MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN SISTEM AUTHORWARE PROSIDUR MENGGUNAKAN AUTHORWARE


KOMPONEN KOMPUTER

 1. CASING
 2. SUIS KUASA
 3. PAPAN INDUK
 4. PROCESSOR
 5. RAM
 6. CACHE
 7. BEKALAN KUASA
 8. HARD DISC
 9. DISKET DRIVE
 10. CD-ROM
 11. SERIAL PORT
 12. VIDEO CARD
 13. SOUND CARD
 14. MODEM
 15. MONITOR
 16. MOUSE
 17. KEYBOARD
 18. SPEAKER
CASING SUIS KUASA PAPAN INDUK PEMPROSES DAN KIPAS MEMORI (RAM) MEMORI CACHE BEKALAN KUASA CAKERA KERAS PEMACU DISKET PEMACU CD-ROM POT SIRI DAN SELARI KAD VIDEO KAD BUNYI MODEM MONITOR TETIKUS PAPAN KEKUNCI PEMBESAR SUARA AKSESORI                                                                                                                                   BAB 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


BAB 9 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

PENGERTIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

CIRI-CIRI TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMPONEN UTAMA TEKNOLOGI MAKLUMAT SUMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN LANGKAH MENYAHUT CABARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT                                                                 BAB 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


BAB 10 PENGGUNAAN INTERNET UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

INTERNET


INTERNET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pendekatan penggunaan Internet dalam pendidikan ialah :

FAEDAH PENGGUNAAN INTERNET dalam bilik darjah  
                                                                   ke atas