Make your own free website on Tripod.com

BIODATA

 

NAMA : HAYATI MOHD YUSOFF

MATRIK NO : A 63180

FAKULTI : TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT

JABATAN : SAINS MAKLUMAT

TAHUN : 3

SEMESTER : 1

SESSI : 1999/2000

KOLEJ RAHIM KAJAI

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 
MAIN ASSIGNMENT : ESSAY ASSIGNMENT : POWERPOINT LECTURE NOTES EMAIL