Make your own free website on Tripod.com

 

PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN :

PEMPROSESAN PERKATAAN ,PANGKALAN DATA DAN LEMBARAN KERJA .

 

1. Penggunaan komputer dalam sekolah boleh dibahagikan kepada tiga domain;

lembaran kerja , grafik dan telekomunikasi.

 

PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER

1. Penggunaan komputer dalam bidang pengajaran dan pembelajaran biasanya mengandungi:

 

2. Pengajaran berbantukan komputer boleh dilaksanakan di dalam beberapa kaedah pengajaran :-

  1. Kelebihan penggunaan lembaran kerja kepada seseorang guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu:

 

KELEBIHAN PENGGUNAAN PANGKALAN DATA ELEKTRONIK

Pada asasnya, terdapat 4 kelebihan kaedah penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran berbanding dengan cara trasional, iaitu:

  1. Paparan grafik yang berwarna dapat menjelaskan sesuatu konsep itu dengan lebih berkesan berbanding dengan cara kita melukiskannya di atas papan hitam.
  2. Menjelajah setiap muka skrin dengan kursor @ teknik animasi memberikan satu cara pangajaran yang tidak mungkin dapat dilakukan dengna menggunakan sebuah buku teks.
  3. Perubahan cas pada molekul akibat didekati oleh molekul yang lain boleh disimulasikan oleh skrin komputer.
  4. Penjelasan dan juga pengiraan yang kompleks dapat dipersembahkan dengan cepat dan tepat.