Make your own free website on Tripod.com

 

PENGHASILAN BUKAN BERCETAK

 

PENERBITAN PITA- SLAID

Pita- slaid adalah gabungan 2 media, iaitu

Pita rakaman audio terdapat samaada dalam bentuk kaset lebih popular digunakan di sekolah- sekolah. Suara

penyampaian, kesan bunyi dan muzik boleh dirakamkan bagi tayangan slaid bersiri.

 

PENYEDIAAN GRAFIK

 FOTOGRAFI

PENGGUNAAN VIDEO

Penggunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran memberikan banyak manfaat, antaranya seperti berikut:

 

KEBAIKAN VIDEO

 

PENGGUNAAN VIDEO DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Penggunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran memberikan banyak manfaat, antaranya seperti berikut:

  1. Memberi khidmat bantu untuk memajukan proses pengajaran dan pembelajaran
  2. Menunjukkan contoh dan pengajran yang baik.
  3. Menolong memperkembangkan dan memperluaskan pengalaman dan pengetahuan murid- murid
  4. Sebagai media bagi menyampaikan segala maklumat ilmu pengetahuan secara menyeluruh dan berkesan
  5. Menghidupkan daya imaginasi dan menarik minat pelajar melalui visual, suara, dialog, muzik dan kesan bunyi
  6. Boleh menyampaikan perkara- perkara yang sukar hendak disampaikan oleh guru di dalam bilik darjah.
  7. Membantu dalam latihan praperkhidmatan dan dalam perkhidmatan
  8. Membantu guru- guru dalam matapelajaran seperti sains, matematik, perdagangan dan lain- lain di luar bandar.