Make your own free website on Tripod.com

 

PRINSIP DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

 

 1. Bahan bantu mengajar adalah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membnatunya dalam
 2. penyampaian pengajaran . bahan ini tidak terhad kepada buku-buku teks , papan hitam dan gambar-gambar

  sahaja tetapi BBM merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang boleh dilihat ,didengar

  dipegang , dibaca , dikisahkan ,dirasai, dihidu digunakan dan sebagainya .

 3. Tujuan utama mengadakan bahan bnatu mengajar dalam oengajaran adalah untuk memudahkan dan
 4. menjimatkan masa penyampaian isi pengajaran . Ini akan menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna

  dan guru dapat menerangkan konsep dengan tepat.

 5. Prinsip yang utama dalam penggunaan BBM ialah mempelbagaikan jenis dan bentuk bahan supaya semua

deria pelajar terlibat secara langsung dalam pembelajaran.

 

4. Terdapat pelbagai jenis bentuk BBM:

 

3. Terdapat 10 kepentingan yang utama bahan bantu mengajar seperti berikut:

 1. Bahan bantu mengajar dapat membnatu para guru dalam menyampaikan pengajarannya secara berkesan.
 2. Dapat mempelbagaikan pendekatan pengajaraan yang mempunyai pelbagai corak interaksi antara objektif
 3. pengajaran, isi pengajaran, guru dan pelajar.

 4. Guru dapat menyampaikan sesuatu konsep dengan lebih jelas.
 5. Penyampaian dan penerangan maklumat dapat dijalankan dengna lebih terperinci.
 6.  

 7. Dapat menarik dan memusatkan perhatian pelajar.
 8. Dapat menjimatkan masa dan pelajar akan belajar lebih banyak dalam masa yang singkat.
 9. Dapat memberi satu pengalaman baru kepada pelajar.
 10. Melahirkan saru interaksi dan kerjasama antara pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar.
 11. Penyebaran BBM boleh meluas kerana penggunaannya tidak terhad dan boleh digunakan oleh semua pelajar.
 12. Bahan itu dapaat melahirkan dorongan daya kreativiti, baik kepada guru mahupun pelajar.