Make your own free website on Tripod.com

 

KONSEP DAN KATEGORI BAHAN BANTU MENGAJAR

 

Bahan bantu mengajar ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran.

Atan Long (1982) membahagikan bahan bantu mengajar kepada tiga kumpulan iaitu bahan pendengaran, pandangan dan bahan pandang- dengar.

1. Bahan- bahan bantu mengajar bukan elektronik

padat audio, komputer dan disket komputer.

projek pameran dan relia.