Make your own free website on Tripod.com

 

TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN:

KONSEP DAN KEGUNAAN.

 

 1. Maksud teknologi adalah bermaksud mendirikan, menganyam atau menenun ; pengertian ini tidak semestinya

menunjukkan kepada bahan dan perkakasan atau penggunaan mesin-mesin canggih semata-mata .

 

 1. TEKNOLOGI PENDIDIKAN : Aplikasi prinsip- prinsip saintifik untuk membina dan membentuk sesuatu
 2. bahan bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.

   

 3. Penggunaan teknologi dalam pendidikan mempunyai pelbagai kebaikan iaitu:

 

 1. Memotivasikan pelajar.

pembelajaran dan juga menambahakan persepsi kawalan iaitu mereka suka dengan apa yang mereka

lakukan .Sebagai contohbya ialah melihat video,bermain perisian-perisian pendidikan dan melihat gambar -

gambar yang menarik .

 

 1. Mengaitkan dengan kehidupan

penyelesaian masalah dan memenuhi matlamat setiap kurikulum iaitu penyelesaian masalah dan pemikiran

kritikal, kemahiran pengurusan maklumat ,keprihatinan dengan isu global, kemahiran teknikal dan keupayaan

berinteraksi dengan orang lain.

 

 1. Alat sokongan dan perkongsian

masalah seperi keratan akhbar , carta-carta dan sebagainya.

 

 1. Memertabatkan profesion

keberkesanan penyampaian seseorang pendidik .

 

 1. Mengurangkan kos

disampaing penggunaan komputer dalam proses pengiraan

 

 FAEDAH-FAEDAH PENGGUNAN TEKNOLOGI

1. Boleh menjadikan pendidikan lebih produktif . penggunan teknologi dalam pendidikan boleh mempercepatkan

kadar pengajaran dan guru akan pempunyai masa yang lebih untuk menjalakan kerja-kerja perancangan dan

penyelidikan .Beban kerja guru juga akan berkurangan dan kurikulum dapat diselesaikan mengikut perancangan.

Pengguna Tv pendididkan, umpamanya boleh mengantikan peanan guru untuk suatu jangka masa tertentu. Guru

hanya di kehendaki . bertindak sebagai fasilitator .

 

2. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersifat individual .Pelbagai teknologi dalam pendidikan yang digunakan

dengan lebih berkesan akan membuka banyak peluan bagi guru menggunakkan lebih banyak teknik-teknik

pengajaran .penggunaan media teknologi seperti slaid dan rakaman luar, filem jalur ,televisyen ,radio ,overhead

projektor dan komputer multi mediaboleh menyakinkan guru tertentu menggunakkan banyak teknik pengajaran

tersendiri .

 

3. menjadikan pengajaran lebih berasakan kepada hasil-hasil kajian yang saintifik. Dapatan daripada kajian dan

penyelidikan selalunya dijadikan dasar dalam pemilihan bahan-bahan semasa merancang penggunaan teknologi

dalam pendidikan menentukan program-program . dengan itu pengajaran menjadi lebih berkesan . Malahan ,dalam

menghasilkan bahan-bahan itu sendiri ,kajian dan penyelidikan saintifik di jalankan terlebih dahulu .ini tentulah lebih

baik dari teknik-teknik tradisional yang lebih banyak berdasrakan pengajaran yang andaian-andaian masih belum

 

4.Boleh menjadkan pengajaran lebih bersemangat dan bertenaga . bentuk-bentuk komunikasi baru telah

menambahkan keupayaan manusia .penggunaan teknologi dalam pendidikan boleh merangsang persekitaran

pembelajaran dengan membawa perisitwa-peristiwa ang berlaku di temapt-tempat yang jauh daripada pelajar-

pelajar kepada pelajar seperti dalam filem-filem .